Wegovy

    kr1,720.00kr6,200.00

    Vad är Wegovy?

    Det är en injektion som ges veckovis för att främja viktnedgång. Det är ett tillskott till en balanserad kost och motståndsträning (eller konditionsträning). För att påbörja behandling måste ditt BMI vara 30kg/m2 eller högre (fetma), eller 27kg/m2 och högre om den finns ytterligare kliniskhistoria associerad med övervikt.

    SKU: N/A Category: